Game Directory

Game Directory

Game search results for AttilaTheHorn vs XXXSecurityXXX
WhiteBlackNextLast MoveGame State
SubscriberAttilaTheHorn1796Standard memberXXXSecurityXXX1664Black to move01 Oct '18 23:58InfoResigned (0-1)