Germany

NameRatingPlayedWonLostDrawnLast moveStart Game
Standard memberCheckov14722687189462217121 Nov '18 13:40Challenge Player
Standard membercarlosKarpovonline141218790732421 Nov '18 13:40Challenge Player
Standard memberusafmwfe129012452621021 Nov '18 13:38Challenge Player
SubscriberBlancaonline1668338122138510463196421 Nov '18 13:34Challenge Player
Standard memberBKE345online12704662122441021 Nov '18 13:34Challenge Player
Standard memberinterfaceonline10566683033343121 Nov '18 13:31Challenge Player
Standard memberSir Aleconlinep1200101021 Nov '18 13:30Challenge Player
Standard memberPBSAndreas139311236134416921 Nov '18 13:30Challenge Player
Standard memberEhlert Martin14759795274054721 Nov '18 13:30Challenge Player
Standard memberDarth Pebip1605770021 Nov '18 13:29Challenge Player
Subscribermauser163010125503956721 Nov '18 13:20Challenge Player
Standard memberLexendrap1200808021 Nov '18 13:19Challenge Player
Standard memberValeri142810705264964821 Nov '18 13:17Challenge Player
Subscriberlechler129742992071201920921 Nov '18 13:01Challenge Player
Standard memberdeka72156111907253858021 Nov '18 13:00Challenge Player
SubscriberPonderable1289158877798721387621 Nov '18 12:59Challenge Player
Standard memberSchalti12791397362421 Nov '18 12:58Challenge Player
Standard memberschlabumski1594132076943211921 Nov '18 12:52Challenge Player
SubscriberAudioRapture205711578592178121 Nov '18 12:42Challenge Player
Subscribergina010413582954131915657021 Nov '18 12:38Challenge Player
Standard memberOutlawblueser1255431924021 Nov '18 12:29Challenge Player
Standard memberCaptain Footos9624221612362521 Nov '18 12:26Challenge Player
Standard memberSabini2316487994403015821 Nov '18 12:23Challenge Player
Standard memberAurelius79147312576725483721 Nov '18 12:03Challenge Player
Standard memberGermanChessKing1461411915721 Nov '18 11:55Challenge Player
Standard memberbutterflyking16338704703208021 Nov '18 11:55Challenge Player
Standard memberCiervo20103861601903621 Nov '18 11:54Challenge Player
Standard memberH4rdy0413626563612761921 Nov '18 11:52Challenge Player
Standard memberBasso195314051076638321 Nov '18 11:40Challenge Player
Standard memberuhmail15132148109689515721 Nov '18 11:30Challenge Player
1 to 30 of 2536