Grandmaster Games Database
GameResultMovesYearEventECOOpening
Vasily Smyslov vs Isaac Boleslavsky½-½731942Moscow-chC87Ruy Lopez Steinitz defence deferred (Ru...Browse
Mikhail Sr Yudovich vs Isaac Boleslavsky0-1421942Moscow-chB58Bird's OpeningBrowse
Vasily N Panov vs Isaac Boleslavsky1-0581942Moscow-chB56Sicilian defenceBrowse
Vladimir Alatortsev vs Isaac Boleslavsky0-1391942Moscow-chA53Bird's OpeningBrowse
I. Aramanovich vs Isaac Boleslavsky0-1411942Moscow-chE68Old Indian Ukrainian variation, 4.Nf3Browse
Isaac Boleslavsky vs Fedor Ivanovich Dus Chotimirsky1-0241942Moscow-chB00KP Nimzovich defenceBrowse
Isaac Boleslavsky vs Ilia Abramovich Kan1-0511942Moscow-chB84Sicilian Anderssen variationBrowse
Isaac Boleslavsky vs Alexander Kotov1-0571942Moscow-chB33Grob's attackBrowse
Isaac Boleslavsky vs Viacheslav Ragozin1-0371942Moscow-chC82Ruy Lopez Open, 8...Be6Browse
Isaac Boleslavsky vs Grigory Ionovich Ravinsky½-½441942Moscow-chC67Ruy Lopez Open Berlin defence, 5...Be7Browse
Isaac Boleslavsky vs Vitaly S Sherbakov1-0511942Moscow-chC41Philidor Hanham, Steiner variationBrowse
Isaac Boleslavsky vs Evgeny Zagoriansky0-1411942Moscow-chC97Ruy Lopez ClosedBrowse
Isaac Boleslavsky vs Abram Davidovich Zamikhovsky1-0381942Moscow-chC43Bird's OpeningBrowse
Andor Lilienthal vs Isaac Boleslavsky½-½341942Moscow-chE68Old Indian Ukrainian variation, 4.Nf3Browse
Georgy Lisitsin vs Isaac Boleslavsky½-½741942Moscow-chE67Reti OpeningBrowse
Isaac Boleslavsky vs Vladimir Andreevich Makogonov½-½641943SverdlovskC82Ruy Lopez Open, 8...Be6Browse
Viacheslav Ragozin vs Isaac Boleslavsky½-½611943SverdlovskA48Clemenz (Mead's, Basman's or de Klerk's...Browse
Isaac Boleslavsky vs Ilia Abramovich Kan1-0451943SverdlovskC43Petrov Modern (Steinitz) attackBrowse
Mikhail Botvinnik vs Isaac Boleslavsky1-0521943SverdlovskB83Sicilian Boleslavsky variation, 7.Nb3Browse
Isaac Boleslavsky vs Alexander Konstantinopolsky1-0471943SverdlovskC82Ruy Lopez Open, 8...Be6Browse
Isaac Boleslavsky vs Vasily Smyslov½-½451943SverdlovskB05Alekhine's defence Modern, Flohr variat...Browse
Evgeny Zagoriansky vs Isaac Boleslavsky½-½501943SverdlovskA45Queen's pawn gameBrowse
Vladimir Andreevich Makogonov vs Isaac Boleslavsky1-0381943SverdlovskA53Old Indian Ukrainian variationBrowse
Isaac Boleslavsky vs Viacheslav Ragozin1-0371943SverdlovskC16French Winawer, Advance variationBrowse
Ilia Abramovich Kan vs Isaac Boleslavsky1-0331943SverdlovskA53Benko's OpeningBrowse
Isaac Boleslavsky vs Mikhail Botvinnik½-½901943SverdlovskC82Bird's OpeningBrowse
Alexander Konstantinopolsky vs Isaac Boleslavsky½-½341943SverdlovskB67Sicilian defenceBrowse
Vasily Smyslov vs Isaac Boleslavsky½-½371943SverdlovskC77Ruy Lopez Anderssen variationBrowse
Isaac Boleslavsky vs Evgeny Zagoriansky½-½401943SverdlovskC97Ruy Lopez ClosedBrowse
David Bronstein vs Isaac Boleslavsky½-½231944KievC17French Winawer, Advance variationBrowse
    Born
    Jun 09 1919
    Died
    Feb 15 1977
    Year