Grandmaster Games Database
GameResultMovesYearEventECOOpening
Throstur Thorhallsson vs Predrag Nikolic0-14720032nd Milk TournamentC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Aleksander Wojtkiewicz vs Alexander Chernin1-0621988Rubinstein memC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Aleksa Strikovic vs Lev Psakhis½-½151996La Coruna opC01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Andrei Kovalev vs Rafael Vaganian1-0361996Eupen opC01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Andrei Kovalev vs Alex Yermolinsky1-0281988URS-FL56C15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Eckhard Schmittdiel vs Wolfgang Uhlmann0-1361993Bundesliga 9293C01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Jorge Magem Badals vs Francisco Vallejo Pons½-½191996AndorraC01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Sergei Movsesian vs Alexei Shirov½-½792006XIII TCh-RUSC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Jonathan Rowson vs Yury Shulman½-½241995Wch U20C15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Michal Krasenkow vs Igor Naumkin½-½711986URS-ch otborC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Michal Krasenkow vs L. Stewart1-0321990Moscow opC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Juergen Pichler vs Wolfgang Uhlmann0-1681998Bundesliga 9798C01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Ivan Radulov vs Wolfgang Uhlmann½-½171969Capablanca memC01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Evgeni Vasiukov vs Rafael Vaganian1-0421976YerevanC19French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
J Moreno Carnero vs Vassily Ivanchuk0-151200436th OlympiadC01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
J Moreno Carnero vs Lev Psakhis½-½152002XX OpenC01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Nikolay N Minev vs Wolfgang Uhlmann½-½411967Halle ztC01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Amador Rodriguez vs Francisco Vallejo Pons½-½191996Mondariz opC01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Igor N Khmelnitsky vs Gregory Kaidanov½-½121995USA-chC01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Alexander Alekhine vs WL. Root½-½361924USA tour simC01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Alexander Alekhine vs Moriz Henneberger1-0261925Basel simC01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Alexander Alekhine vs Frederick Yates1-0561926Hastings2627 C01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Alexander Alekhine vs Cunillera1-0361928Barcelona simC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Alexander Alekhine vs Max Euwe1-0411935World Championship 16thC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Peter Arsenievich Romanovsky vs Mikhail Botvinnik0-1531938URS-ch sfC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Peter Arsenievich Romanovsky vs David Bronstein0-1381945URS-ch14C15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Sergey Fedorovich Lebedev vs Viktor Kortschnoj0-1461955URS-ch sfC01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Carl Schlechter vs Simon Alapin½-½361899Kolisch mem 99/00C01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Rudolf Spielmann vs Max Euwe½-½311936ZandvoortC01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Rudolf Spielmann vs Aaron Nimzowitsch½-½401923CopenhagenC01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
    Opening Search
    Opening : French Winawer (Nimzovich) variation