Grandmaster Games Database
GameResultMovesYearEventECOOpening
Igor-Alexandre Nataf vs Nigel Short½-½412000FIDE WCh KOC01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Oleg Romanishin vs Alexander Beliavsky0-1431993BelgradeC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Nigel Short vs Jan Timman1-0431990TilburgC01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Ilya Smirin vs Predrag Nikolic½-½101993Groningen PCAC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Ilya Smirin vs Serik Temirbaev0-1641986URS-ch otborC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Ilya Smirin vs Igor Naumkin1-0321986URS-ch otborC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Ilya Smirin vs Vereslav Eingorn½-½261988URS-ch55C15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Ilya Smirin vs Leonid Totsky1-0361995Moscow PCA-Intel qualC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Vasily Smyslov vs Mikhail Botvinnik½-½451954World Championship 20thC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Vasily Smyslov vs Mikhail Botvinnik½-½401954World Championship 20thC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Vasily Smyslov vs Mikhail Botvinnik½-½621957World Championship 21thC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Vasily Smyslov vs Wolfgang Uhlmann1-0411960Moscow CCCTC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Mikhail Tal vs Anatoly Lein1-0611971URS-ch39C15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Mikhail Tal vs Hillar Karner0-1311971ParnuC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Savielly Tartakower vs Dawid Przepiorka1-0251925DebrecenC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Savielly Tartakower vs Geza Nagy½-½401925DebrecenC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Savielly Tartakower vs Robert Crepeaux1-0291926GhentC15French Winawer (Nimzovich) variationBrowse
Jan Timman vs E Van Haastert1-0382002Dutch Team PlayoffsC01French Winawer (Nimzovich) variationBrowse