Vasily Smyslov

Grandmaster Games Database
GameResultMovesYearEventECOOpening
Vasily Smyslov vs Ulf Andersson1-0401976Biel InterzonalA30English Symmetrical, hedgehog systemBrowse
Robert Byrne vs Vasily Smyslov1-0371976Biel InterzonalC19French Winawer, Advance variationBrowse
Larry Christiansen vs Vasily Smyslov½-½251976Lone PineA26English OpeningBrowse
Vasily Smyslov vs Arnold Denker½-½311976Lone PineA49Reti OpeningBrowse
Efim Geller vs Vasily Smyslov½-½471976Biel InterzonalC43Dunst (Sleipner, Heinrichsen) OpeningBrowse
Vasily Smyslov vs Efim Geller½-½381976URS-ch44E67Reti OpeningBrowse
Vasily Smyslov vs Robert Huebner½-½141976Biel InterzonalE60Reti King's Indian attackBrowse
Vasily Smyslov vs Robert Huebner½-½101976EUCup finalA34Reti OpeningBrowse
Robert Huebner vs Vasily Smyslov½-½511976EUCup finalA26Bird's OpeningBrowse
Vasily Smyslov vs Robert Huebner½-½321976EUCup finalE65Reti OpeningBrowse
Vasily Smyslov vs Anatoly Karpov½-½151976URS-ch44A30Reti OpeningBrowse
Bent Larsen vs Vasily Smyslov½-½441976Biel InterzonalC28Bishop's Opening Berlin defenceBrowse
Anthony J Miles vs Vasily Smyslov½-½481976Hastings7677C44Ponziani Jaenisch counter-attackBrowse
Vasily Smyslov vs Tigran V Petrosian½-½161976Biel InterzonalD27Reti OpeningBrowse
Vasily Smyslov vs Tigran V Petrosian½-½161976URS-ch44E18Reti OpeningBrowse
Lev Polugaevsky vs Vasily Smyslov1-0411976URS-ch44A30Reti OpeningBrowse
Vasily Smyslov vs Lajos Portisch½-½171976Biel InterzonalE18Queen's pawn gameBrowse
Leonid Shamkovich vs Vasily Smyslov0-1481976Lone PineB08Reti OpeningBrowse
Kenneth Rogoff vs Vasily Smyslov0-1741976Biel InterzonalC60Ruy Lopez Fianchetto (Smyslov/Barnes) d...Browse
Vasily Smyslov vs Boris Gulko½-½161976Biel InterzonalA05Reti King's Indian attackBrowse
Mikhail Tal vs Vasily Smyslov0-1391976Biel InterzonalC60Ruy Lopez Fianchetto (Smyslov/Barnes) d...Browse
Andre Lombard vs Vasily Smyslov½-½191976Biel InterzonalE55Nimzo-Indian 4.e3 c5Browse
Gennadi Sosonko vs Vasily Smyslov½-½201976Biel InterzonalD98Gruenfeld Russian, Smyslov variationBrowse
Vasily Smyslov vs Oscar Humberto Castro Rojas1-0311976Biel InterzonalA30Reti OpeningBrowse
Vladimir Liberzon vs Vasily Smyslov½-½611976Biel InterzonalB17Caro-Kann Steinitz variationBrowse
Vasily Smyslov vs Istvan Csom½-½211976Biel InterzonalD65Reti OpeningBrowse
Vasily Smyslov vs Aleksandar Matanovic1-0431976Biel InterzonalA50English, 1...Nf6 (Anglo-Indian defense)Browse
Jan Smejkal vs Vasily Smyslov½-½411976Biel InterzonalA26English OpeningBrowse
Joaquin C Diaz vs Vasily Smyslov½-½471976Biel InterzonalA45Trompovsky attack (Ruth, Opovcensky Ope...Browse
Vasily Smyslov vs Raul Sanguineti½-½291976Biel InterzonalB23Sicilian Closed, Korchnoi variationBrowse
    Born
    Mar 24 1921
    Year