Grandmaster Games Database
GameResultMovesYearEventECOOpening
Vasik G Rajlich vs Pavel Blatny0-1341995Chicago opB07Pirc Ufimtsev-Pytel variationBrowse