Grandmaster Games Database
GameResultMovesYearEventECOOpening
Margeir Petursson vs Mikhail Tal½-½451986Reykjavik opD32Dzindzikhashvili defenceBrowse
Viktor Gavrikov vs Gregory Kaidanov½-½231987URS-FLD40Dzindzikhashvili defenceBrowse
Lajos Portisch vs Gennadi Sosonko1-0401985Reggio Emilia8586D40Dzindzikhashvili defenceBrowse
Predrag Nikolic vs Igor Efimov½-½611999Eu Team ChE10Dzindzikhashvili defenceBrowse
Alexander Chernin vs Lev Alburt1-0451987Subotica InterzonalE10Dzindzikhashvili defenceBrowse
Dusan Rajkovic vs Ivan Sokolov1-0291986Novi SadE10Dzindzikhashvili defenceBrowse
Boris Avrukh vs Dmitry Gurevich½-½561992Moscow Tal memE10Dzindzikhashvili defenceBrowse
Hway Ik Oei vs Maurice Ashley0-1411990Groningen opA32Dzindzikhashvili defenceBrowse
Jeremy D Silman vs Dmitry Gurevich½-½121991New York opD40Dzindzikhashvili defenceBrowse
Calvin Blocker vs Roman Dzindzichashvili0-1281984New York opE10Dzindzikhashvili defenceBrowse
Tomas Hutters vs Dmitry Gurevich0-1592000Oz.com qualifier blitzE10Dzindzikhashvili defenceBrowse
Jesse Kraai vs Dmitry Gurevich0-1271991New York opE10Dzindzikhashvili defenceBrowse
Carles Oliver Martinez Forn vs Dmitry Gurevich0-1351992Biel opE10Dzindzikhashvili defenceBrowse
Ilia Botvinnik vs Leonid Yudasin0-1362000Israeli LeagueE10Dzindzikhashvili defenceBrowse
Walter Browne vs Roman Dzindzichashvili0-1291984USA-chE10Dzindzikhashvili defenceBrowse
John Fedorowicz vs BG Smith1-0362004V Millennium FestivalE10Dzindzikhashvili defenceBrowse
Smbat Lputian vs Bukhuti Gurgenidze½-½551982URS-FLD32Dzindzikhashvili defenceBrowse