Zurab Azmaiparashvili vs Vladimir Kramnik

Dortmund op-A

Azmaiparashvili, Zurab

Born
May 16 1960
Year

Kramnik, Vladimir

Born
Jun 25 1975
Year

    Select a player's name to search only within their game archive.