Simon Williams vs Magnus Carlsen

Glitnir Blitz Prelim

Williams, Simon

Born
Nov 30 1979
Year

Carlsen, Magnus

Born
Nov 30 1990
Year

    Select a player's name to search only within their game archive.