Maia Chiburdanidze vs Spyridon Skembris

Grandmaster Games Database

Karditsa

Chiburdanidze, Maia

Born
Jan 17 1961
Year

Skembris, Spyridon

Born
Feb 22 1958
Year

    Select a player's name to search only within their game archive.