Laszlo Szabo vs Viktor Kortschnoj

Lugano ol (Men)

Szabo, Laszlo

Born
Mar 19 1917
Died
Aug 08 1998
Year

    Select a player's name to search only within their game archive.