Grandmaster Games Database
GameResultMovesYearEventECOOpening
Dragoljub Velimirovic vs Ratmir Kholmov1-0421975URS-JUGC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Pavel Blatny vs Milan Babula1-0431984PoznanC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Pavel Blatny vs Goran Dizdar0-1441992Bad Woerishofen opC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Pavel Blatny vs Gerd Reim1-0451992Oberliga Nord W9192C02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Kevin Spraggett vs Mikhail Gurevich½-½611986Havana-BC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Kevin Spraggett vs Igor Vasilyevich Ivanov½-½151986QuebecC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Jan Sikora Lerch vs Wolfgang Uhlmann1-0161979CSR-chC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Alexander Alekhine vs AA. Marshall0-1281923GB tour simC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Alexander Alekhine vs Max Euwe1-0811936NottinghamC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Rudolf Spielmann vs Moishe Leopoldowicz Lowcki0-1461912DSB-18.KongressC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Aaron Nimzowitsch vs Ossip Bernstein1-0611912RUS-chC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Aaron Nimzowitsch vs Rudolf Spielmann1-0441912San SebastianC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Aaron Nimzowitsch vs Oldrich Duras1-0461912San SebastianC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Aaron Nimzowitsch vs Paul Saladin Leonhardt1-0211912San SebastianC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Aaron Nimzowitsch vs Sergey Von Freyman1-0501912RUS-chC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Aaron Nimzowitsch vs S. Freymann1-0251913St PetersburgC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Aaron Nimzowitsch vs Rudolf Spielmann1-0671920Stockholm mC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Grigory Levenfish vs Mikhail Botvinnik½-½581937Moscow/Leningrad mC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Paul Keres vs Max Euwe0-1321936ZandvoortC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Paul Keres vs Gideon Stahlberg1-0351935Warsaw olC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Paul Keres vs Gideon Stahlberg0-1361936DresdenC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Paul Keres vs Paul Felix Schmidt1-0381936EST-ch mC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Paul Keres vs V R. Hazenfuss1-0381937KemeriC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Ludek Pachman vs Andreas Dueckstein1-0491958Munich olm fin-AC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Alexander V Tolush vs Mikhail Botvinnik0-1361938URS-ch sfC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Ryszard Skrobek vs Wolfgang Uhlmann½-½541983WarsawC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Georg Seul vs Mikhail Gurevich0-1331996Bonn GSK-3C02French Advance, Nimzovich systemBrowse
David E Rumens vs Nigel Short0-1401978BCF-chC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Wolfgang Thormann vs Wolfgang Uhlmann0-1371976DDR-ch 25thC02French Advance, Nimzovich systemBrowse
Wolfgang Thormann vs Wolfgang Uhlmann0-1631979DDR-ch 28thC02French Advance, Nimzovich systemBrowse