Zurab Azmaiparashvili vs Alexander Beliavsky

Vidmar mem 12th

Azmaiparashvili, Zurab

Born
May 16 1960
Year

Beliavsky, Alexander

Born
Dec 17 1953
Year

    Select a player's name to search only within their game archive.