Evgeny Bareev vs Shakhriyar Mamedyarov

Grandmaster Games Database

EuTCh

Bareev, Evgeny

Born
Nov 21 1966
Year

Mamedyarov, Shakhriyar

Born
Apr 12 1985
Year

    Select a player's name to search only within their game archive.