French defence

Grandmaster Games Database
GameResultMovesYearEventECOOpening
Johannes Hermann Zukertort vs Joseph Henry Blackburne½-½171882ViennaC01French defenceBrowse
Samuel Rosenthal vs Henry Edward Bird1-0291878ParisC01French defenceBrowse
Samuel Rosenthal vs Louis Paulsen1-0551873ViennaC01French defenceBrowse
Adolf Schwarz vs Joseph Henry Blackburne1-0321873ViennaC01French defenceBrowse
George Henry Mackenzie vs James Mason1-0221878ParisC01French defenceBrowse
Jacob Yukhtman vs Viktor Kortschnoj0-1381957URS-ch sfC01French defenceBrowse
Darmen Sadvakasov vs Rustam Kasimdzhanov½-½651996Asia-ch BoysC01French defenceBrowse
Mikhail Chigorin vs Eugene Delmar0-11361889USA-06.CongressC01French defenceBrowse
Johann Nepomuk Berger vs Joseph Henry Blackburne½-½281881DSB-02.KongressC01French defenceBrowse
Johann Nepomuk Berger vs Joseph Henry Blackburne½-½271883DSB-03.KongressC01French defenceBrowse
Johann Nepomuk Berger vs Isidor Gunsberg½-½141887DSB-05.KongressC01French defenceBrowse
Josef Noa vs Joseph Henry Blackburne½-½301883London+C10French defenceBrowse
Alexander Wittek vs Joseph Henry Blackburne1-0311882ViennaC01French defenceBrowse
Alexander Wittek vs George Henry Mackenzie1-0581882ViennaC01French defenceBrowse
Carl August Walbrodt vs Geza Maroczy0-1371896BudapestC01French defenceBrowse
Paul Lipke vs Geza Maroczy½-½261898ViennaC01French defenceBrowse
James Aitken vs Andor Lilienthal0-1431937Stockholm olC01French defenceBrowse
Arthur Kaufmann vs Jose Raul Capablanca0-1481914ViennaC01French defenceBrowse
V Manole vs Mikhail Gurevich0-153200422nd OpenC01French defenceBrowse
Yuri Balashov vs Ilya Smirin½-½41987Armed Forces-ch C11French defenceBrowse
Nigel Short vs Alexander Morozevich½-½222000Bosna SuperGMC01French defenceBrowse
Savielly Tartakower vs Mir Sultan Khan½-½531931Semmering mC11French defenceBrowse
Jan Timman vs Vassily Ivanchuk1-0561999Hoogovens 5\'C11French defenceBrowse