Please turn on javascript in your browser to play chess.
Only Chess Forum

Only Chess Forum

 1. 11 Jul '07 11:55 / 3 edits
  I am happy to report that the swedish chessplayer Rolf Martens finally have broken the KID from white's perspective or so he seems to think!
  1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.f3 Sc6 4.Sc3 Lg7 5.Lg5
  Havn't you also had the feeling that black must be punished for not developing his pices in classical style (obviously joking). since I suspect some of you are interested (or might want to prove him wrong) I feel compelled to share his analysis.

  Anyway. Since I myself found it very exiting to look at his analysis I will post it here (I hope he doesn't mind). The analysis is taken from the swedish chess-site www.schackforum.se (forum; partier, problem och studier m.m; studier och teori; killing the KID, äntligen? (f3) B)

  This seems to be his latest findings:


  Rolf Martens Skickat: 21 juni 2007 kl 06:07 (www.schackforum.se)

  Om 3...Sc6 och 7...d5 (eller 6...d5 7.e3 0-0)
  Tomas, Du hade på nytt några bra invändningar, även mot mitt svar på dina senaste, gällande både The UN Smiling Method och The UN Cavalry Method för vit.
  Dessa invändningar har tvingat oss här nere i ultrahyperlabbet till ett omtänkande angående hur båda dessa bör behandlas. Det gäller i båda fallen att vit bör spela aktivare och inte bry sig om ifall hans Be3 faller. Även då behåller han nämligen en merbonde i praktiken, pga den stora bristen i svarts bondestruktur, dubbelkomplexet på f.
  Vad gäller bedömning av ställningen i "The Mikael Knockout Variation" tog du dock fortfarande fel: "Fördel för svart överallt". Det blir tvärtom, stor fördel för vit överallt. Detta kräver förstås det allra bästa spelet från honom, som på ett par ställen inte hade hittats för honom tidigare.……….

  …………… Mot "Micke Knockout" har alltså vit, efter
  1.d4 sf6 2.c4 g6 3.f3 Sc6 4.Sc3 Lg7 5.Lg5 h6 6.Lh4 d5 7.e3 0-0 8.Lxf6 gxf6 9.Sxd5 Te8,
  de båda metoderna 10.Le2, som heter UN Smiling, och 10.Se2, som heter UN Cavalry
  Mot "Smiling" var svart som viktigaste möjlighet ditt förslag
  B) 10...b5.
  För vit accepterade vi i ultrahyperlabbet tidigare ditt förslag för vit 11.Dd2 som det riktiga, och gjorde variantindelning i enlighet med detta, så att efter 11.Dd2 bxc4 vits drag 12.Sf4 (uppenbart dåligt) kallades för "Ba" och 12.Sc3 för "Bb".
  Men det visade sig i fortsättningen efter 12.Sc3 f5 13.f4 Sb4 att inte heller mitt senaste förslag, 14.Kf1, blev bra för vit, på grund av, som du påpekade i ditt senaste, 14...La6 eller också 14...Le6.
  Så ett omtänk blev nödvändigt, och det har lett till förkastande av 11.Dd2 som dåligt - egentligen ett typiskt Fritz-dumburk-schablonartat inaktivt drag - och en ny variantindelning enligt:
  B1) 12.Dd2 osv - kass (Varianterna 11.Dd2 bxc4 12.Sf3 respektive 12.Sc3 får då de nya beteckningarna B1a resp. B1b.)
  B2) 12.Tc1 - det riktiga; en ny pjäs sätts i spel. Vits avsikt närmare bestämt med detta kommer att visa sig.
  12...bxc4 (11...Le6 12.Sf4 blir dragomkastning till B2a nedan.) 12.Lxc4 Le6 13.Sf4
  Här kommer vits tilltänkta poäng: Om svart nu tar Be3 så får han visserligen gambitbonden tillbaka, men detta under sådana omständigheter att vit ändå har en merbonde i praktiken (majoritet a2+b2+d4 mot a7+c7), på grund av det fula dubbelkomplex på f som ingår som en väsentlig del av svarts hela spel i "The Michael Knockout Variation" och söm gör att han, till skillnad från vit, inte kan skapa en fribonde i
  slutspelet (för vits f+g+h stoppar i det avseendet svarts f+f+g+h). Och om han tar Bd4 så hänger hans egen Bc7, dvs han får inte tillbaka sin gambitbonde med detta.
  B2a) 13...Lxc4 14.Txc4 Txe3+ 15.Kf2 Sa5 14.Ta4 Te5 15.Sge2 Tb5 16.b3 ±. Majoritet för vit a+b+d mot a+c.
  B2b) 13...Sxd4 14.Sxe6 Txe6 (14...Dxd1+ 15.Kxd1 Txe6 16.Txc7 ± blir samma sak) 15.Txd8 Taxd8 16.Txc7 Txe3+ 17.Se2 Tde8 18.Tc2 ±
  Vits merbonde i praktiken består här av damflygelmajoriteten a+b mot a. Svart har lite grann komp för detta genom sin starka Lg7, men denna komp är inte tillräcklig.

  Mot "Cavalry", 10.Se2, har svart två viktiga möjligheter i 10...Sa5 och 10...b5, det förstnämnda föreslaget av dig och tänkt kunna kombineras med ett b5 också.
  CMa) 10...Sa5
  CMa1) 11.Dc1 föreslog du för vit här, och i mitt senaste inlägg höll jag med om detta. Det kunde förtsätta: 11...b5 12.b3 bxc4 13.bxc4 f5,
  Och du berättade att Fritz nu tyckte att svart stod bättre, vilket jag sist bara kommenterade med "Dumburk!".
  Men jag inser nu att detta var fel och att Fritz-burken den här gången faktiskt var klok som en pudel.
  Vad var det som hade blivit fel hos vit då?
  Ett alldeles för defensivt och icke-kavalleribetonat spel.

  CMa2) 11.Sec3 är vad vit bör göra här. Det följer, mest logiskt: 11...c6 12.Sb4 Txe3+ 13.Kf2 Te8 14.Sc2 (hot b4; xa5) b6 (14...Lf5 15.Ld3 ± 15.Dd2 ±
  Vit har här en merbonde i praktiken i sin majoritet a+b+c+d mot a+b+c, och en mycket stark Bd4. Svart på sin sida har, också här, en stark Lg7, men den ene av vits båda kavallerister, Sc2, täcker efter en liten rundritt utmärkt på det viktiga fältet d4.
  CMb) 10...b5
  CMb1) 11.b3 bxc4 12.bxc4 Sa5 13.Dc1 f5 går över i CMa1, dåligt för vit.
  CMb2) 11.Sec3 är det riktiga. 11...bxc4 (11...b4 12.Sb5 ±; 11...Le6 12.Sxb5 Lxd5 13.cxd5 Dxd5 14.Dd2 ± 12.Lxc4
  CMb2a) 12...Sa5 13.Le2 c6 14.Sf4 Txe3 15.Kf2 Te7 16.Dd2 f5 17.Thd1 ± (17...Td7 18.d5 ±; 17...Db6 18.Sa4 ±
  På nytt en merbonde i praktiken för vit här, med majoritet a+b+d mot a+c. Och på nytt en stark Lg7 för svart, men vit kan hålla i sin d-bonde ändå.
  CMb2b) 12...Le6 13.b3 Sa5 14.Dd3 c6 15.Sf4 Sxc4 16.bxc4 f5 17.Kf2 ±
  Här behåller vit sin merbonde och håller bra i sitt bondecentrum mot svarts motangrepp med nu (tillfälligt) 2 L mot 2 S.
  Kanske kan du Tomas eller någon annan hitta någon liten bråk-möjlighet till för svart mot detta spel av vit. Men snart kan i alla fall "The Mikael Knockout Variation" läggas till handlingarna som en idérik men för ambitiös gambit av svart, som vit har två metoder att få fördel mot, UN Smiling (10.Le2) och UN Cavalry (10.Se2).


  Om 3...Sc6 och 10...b5:
  André,
  Angående vits METOD 1A:
  Efter
  1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.f3 Sc6 4.Sc3 Lg7 5.Lg5 h6 6.Lh4 0-0 7.e3 Te8 8.Le2 d6 9.Dd2 a6 10.0-0-0 b5 11.cxb5 axb5 12.Lxb5 Ld7 13.Sge2 Sb4 14.Lc4 g5 15.Lg3 c5 16.d5 Db6 17.a3 Teb8 18.Tfd1 Sa6 19.h4
  föreslår du 19...g4, och anger mot mina fortsatta förslag, 20.Le1 Sc7 21.Sf4 Sb5 22.Dc2 Sxa3 23.bxa3 Txa3 24.Sd3:
  24...Sh5, och skriver att svart rentav står på vinst.
  Skulle alltså detta offer av svart, Sxa3, rentav vara en fara för vit? Det hade jag inte sett, i så fall.
  Jag får titta över läget efter 19...g4, och återkomma. Vit bör kunna neutralisera alla hot av svart på damflygeln här vid exakt spel, har jag alltid bedömt det som.
  Möjligen bör vit då göra 20.Sf4 (dvs genast, i stället för Le1), eller kanske bör mitt förslag 22.Dc2 här ersättas av 22.Lxb5.
  Återkommer om detta, efter mera koll.

  Angående vits METOD 1B:
  Efter
  1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.f3 Sc6 4.Sc3 Lg7 5.Lg5 h6 6.Lh4 0-0 7.e3 Te8 8.Le2 d6 9.Dd2 a6 10.0-0-0 b5 11.cxb5 axb5 12.Lxb5 Ld7 13.Sge2 Sb4 14.Lxf6 Lxf6 15.Lxd7 Dxd7 16.a3 Sc6 17.Dc2 Teb8 18.Se4 Lg7 19.The1 Sa5 20.b4 Sb7 21.Td3 Ta6 22.Tb3
  föreslog du 22...Tba8.
  Detta vill jag bemöta för vit med 23.Db2, hellre än ditt förslag 23.Kb2. Meningen är att svarts Sb7 skall komma under dubbelt hot ifall han försöker 23...c5, vilket jag vill bemöta med 24.bxc5. Sant nog är det fortsatt lite krångel med 24...Sa5 25.Tb8+ Txb8 eller 25...Kh7. Men nu när vit (tillfälligt) har fått en B till bör han kunna ge tillbaka Ba3 snart, under sådana omständigheter att svart inte har alltför mycket spel på damflygeln - Lg7 kommer nu inte att kunna medverka.
  Mot annat än 23...c5 bör vit ha bra saker också.

  Sen vill jag, eftersom du är så jämra elak och bland annat har skällt förskräckligt på en av mina (c:a 7) tilltänkta vinstmetoder för vit, nämligen, efter
  1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.f3 Sc6 4.Sc3 Lg7 5.Lg5 h6 6.Lh4 0-0 7.e3 Te8 8.Le2 d6 9.Dd2 a6 10.0-0-0 b5 11.cxb5 axb5 12.Lxb5 Ld7,

  draget 13.Ld3, vits METOD 3, som jag kallade för "omgrupperingsliret",
  PLOCKA UPP detta drag från skrotan igen, dit jag rätt nyligen tyckte att den borde förpassas, imponerad av dina (inlusive Fritz' grejor mot det.
  Jag hade två metodgrenar här, efter svarts 13...Sb4, nämligen 3A, som var 14.Lb1 Sfd5 15.Sge2, och 3B, som var 14.Lb1 Sfd5 15.Sxd5. Dessa båda är nog faktiskt kass för vit.
  Men de kan ersättas av dels metodgren 3C, som är 14.a3 Sxd3+ 15.Dxd3 (troligen med vinst för vit - detta liknar metod 7, enkla avbytesliret, dvs 13.Lxc6 Lxc6 14.Kb1), och dels metodgren 3D, som är 14.Lxf6 osv - om 14...Sxd3+ 15.Dxd3 Lxf6 så 16.Sge2; det liknar nu min metod 5, hästvägsliret, dvs 13.Lxf6 Lxf6 14.Lxc6 Lxc6 15.Kb1, och om i stället 14...Lxf6 så 15.Lb1 osv - med faktisk omgruppering.
  Det som du borde kritisera angående 13.Ld3, enligt min mening nu, är inte detta drag i sig självt utan den fortsättning mot 13...Sb4 som jag länge tänkte mig, 14.Lb1.
  Förhoppningsvis är du pigg på att nu diskutera 13.Ld3 igen, nämligen med mina tilltänkta förbättringar för vit i denna hans (av mig) tilltänkta vinstmetod 3 - ?
  Oemotsagda dragmässigt, av dig och av andra, kvarstår förstås
  vits tilltänkta vinstmetoder 2 (med grenar 2A och 2B, Anti-Kaijser-spel liknande 1B, och detta efter 13.e4, som visst Fritz tyckte var vits bästa deag mot 12...Ld7) och 5. 6 och 7.
  Även vits metod 4 kunde man plocka fram från skrotan, med tanken att låta bli a3 efter 13.Kb1 Sb4 14.Lxf6 Lxf6 15.Lxd7 Dxd7 och i stället göra 16.Sge2 Teb8 17.Sc1. Men jag bryr mig inte om att inbjuda dig till fortsatt diakussion om metod 4 ändå.
  Men fortsatt snack om 13.Ld3 - och två nya idéer för vit här - kunde vara kul, tycker jag. En utmaning till dig pga tidigare utskällning!

  Rolf Martens Skickat: 21 juni 2007 kl 11:55 (www.schackforum.se)

  Om 3...Sc6 och 7...d5 (eller 6...d5 7.e3 0-0)
  Tomas,
  Du frågade om vad jag har för förslag i några lägen efter

  1.d4 sf6 2.c4 g6 3.f3 Sc6 4.Sc3 Lg7 5.Lg5 h6 6.Lh4 d5 7.e3 0-0 8.Lxf6 gxf6 9.Sxd5 Te8
  Först angående The ...
 2. 11 Jul '07 12:04
  Rolf Martens Skickat: 21 juni 2007 kl 11:55 (www.schackforum.se)

  Om 3...Sc6 och 7...d5 (eller 6...d5 7.e3 0-0)
  Tomas,
  Du frågade om vad jag har för förslag i några lägen efter

  1.d4 sf6 2.c4 g6 3.f3 Sc6 4.Sc3 Lg7 5.Lg5 h6 6.Lh4 d5 7.e3 0-0 8.Lxf6 gxf6 9.Sxd5 Te8
  Först angående The UN Smiling Method, 10.Le2 - och svarts 10...b5 (som jag tror är svarts viktigaste), skrev du:
  "11 Tc1 föreslog du i Le2 varianten. Vad gör du på bxc4 12 Lxc4 Sa5? Tex 13 Sxc7 (har testat massor av andra drag manuellt och det är bästa försöket) Dxc7 14 Ld5 Df4! Om 15 Lxa8 (andra drag är bara drag omkastning) Så Dxe3+ 16 Se2 La6!"
  Ja, det stämmer att mitt förslag här just är 11.Tc1 bxc4 12.Lxc4.
  Jag kallade detta för
  B2), och 12...Le6 var det enda drag jag beaktade här.
  Det får bli en ny variantindelning då:
  B2a) 12...Le6 (Mot detta vill jag alltså 13.Sf4 osv)
  och
  B2b) 12...Sa5, som du föreslog nu och som jag inte hade kollat.
  Ditt förslag för vit, som du säger är "bästa försöket",

  B2b1) 13.Sc7, blir som du själv påvisar, dåligt för honom efter (alltså 13....Dxc7 14.Ld5 Df4 15.Lxa8 Dxe3+ 16.Se2 La6. (På 17.Le7 har svart 17...Lxe2, xc1.)
  Men de nya finesserna för vit - i mitt inlägg tidigare idag, kl 06:07 - går alla ut på att vit gärna kan ge tillbaka en bonde på e3, bara han därefter har bra gard på Bd4. Han kommer då att ha en merbonde i praktiken och klar fördel, fastän det nominellt blir lika bönder.
  Samma princip kan användas här:
  B2b2) 12...Sa5 13.b3, helt enkelt. T.ex. 13...c6 14.Sf4 Txe3+ 15.Kf2 Te7 16.Sge2 ±
  Bondemajoritet för vit a+b+d (eller a+c+d om snart Sxc4 bxc4) mot a+c, och Bd4 har tillräcklig gard mot svarts sant nog starka L på g7.
  Sedan angående The UN Cavalry Method, 10.Se2. Du skrev:
  "Angående 10 Se2 så vad gör du efter b5(som inte ens är Fritz huvuddrag vilket är Sa5 då Dc1 köret verkar vara forcerat) Sec3 Bxc4 Lxc4 (Dd2 = enligt Frille Boy) Sa5 med hot på löparen och hotar oxå c6 och e3 faller?"
  Jo, först angående Fritz' huvuddrag, 10...Sa5, som jag hade som variant
  CMa) i mitt inlägg i morse (kl 06:07): 10...Sa5.
  Och sedan skrev jag, och upprepar här:
  "CMa1) 11.Dc1 föreslog du för vit här, och i mitt senaste inlägg höll jag med om detta. Det kunde förtsätta: 11...b5 12.b3 bxc4 13.bxc4 f5,
  Och du berättade att Fritz nu tyckte att svart stod bättre, vilket jag sist bara kommenterade med 'Dumburk!'.
  Men jag inser nu att detta var fel och att Fritz-burken den här gången faktiskt var klok som en pudel.
  Vad var det som hade blivit fel hos vit då?
  Ett alldeles för defensivt och icke-kavalleribetonat spel.
  ["Dc1-köret" är inte alls forcerat, kan jag tillägga nu.]

  CMa2) 11.Sec3 är vad vit bör göra här. Det följer, mest logiskt: 11...c6 12.Sb4 Txe3+ 13.Kf2 Te8 14.Sc2 (hot b4; xa5) b6 (14...Lf5 15.Ld3 ± 15.Dd2 ±
  Vit har här en merbonde i praktiken i sin majoritet a+b+c+d mot a+b+c, och en mycket stark Bd4. Svart på sin sida har, också här, en stark Lg7, men den ene av vits båda kavallerister, Sc2, täcker efter en liten rundritt utmärkt på det viktiga fältet d4."
  Så långt om svarts 10...Sa5.
  Vidare frågade du vad jag ville föreslå efter 10...b5 11.Sec3 bxc4 12.Lxc4 (Dumburken ville här dumma sig igen med 12.Dd2 och "=", berättade du också Sa5 "med hot på löparen och hotar oxå c6 och e3 faller?"
  Jo, detta var variant nummer CMb2a i mitt inlägg kl 06:07 idag. Jag skrev om detta, och upprepar nu:
  "CMb2a) 12...Sa5 13.Le2 c6 14.Sf4 Txe3 15.Kf2 Te7 16.Dd2 f5 17.Thd1 ± (17...Td7 18.d5 ±; 17...Db6 18.Sa4 ±
  På nytt en merbonde i praktiken för vit här, med majoritet a+b+d mot a+c. Och på nytt en stark Lg7 för svart, men vit kan hålla i sin d-bonde ändå."
  Vit bara sjiter i den där Be3, alltså, och får klar fördel med sin merbonde i praktiken och nu sin visserligen isolerade men ändå starka centrumbonde på d4.
  Och jag avslutade mitt inlägg i morse med:
  "Kanske kan Tomas eller någon annan hitta någon liten bråk-möjlighet till för svart mot detta spel av vit. Men snart kan i alla fall 'The Mikael Knockout Variation' läggas till handlingarna som en idérik men för ambitiös gambit av svart, som vit har två metoder att få fördel mot, UN Smiling
  (10.Le2) och UN Cavalry (10.Se2)."
  Och du hade just en liten bråk-möjlighet till, i draget 12...Sa5 mot 10.Le2 som jag inte hade beaktat.
  Men det är alltså för vit i det fallet bara att köra enligt samma princip som i de andra nya varianterna, dem jag berättade om i morse: Vit bara garderar sig mot Sxc4 osv, släpper sin Be3 och behåller en merbonde i praktiken och en stark centrumbonde på d4: Klart ± då.
  Så vi kan väl härmed nu faktiskt lägga "Micke-knocken" till handingarna som oduglig för svart, mycket bra för vit.
  Fast alla är förstås fortfarande hjärtligt välkomna med några nya invändningar och räddningsförsök för svart här.
 3. 11 Jul '07 12:30 / 1 edit
  is this a joke or what. how many people in this forum you think can understand that language?
 4. 11 Jul '07 12:44
  No it really isn't a joke. The language is ordinary swedish but the chessmoves isn't hard to read if your motivated, besides, if you play chess against a swede (it happens, blitzing on the net fe.) it is some chance you will meet it. Tried it myself in blitz and I'm not the only one...
 5. 11 Jul '07 13:04 / 1 edit
  Originally posted by bikingviking
  No it really isn't a joke. The language is ordinary swedish but the chessmoves isn't hard to read if your motivated, besides, if you play chess against a swede (it happens, blitzing on the net fe.) it is some chance you will meet it. Tried it myself in blitz and I'm not the only one...
  I understood every word.
  Fabulous refutation!
 6. 11 Jul '07 15:41
  Originally posted by diskamyl
  is this a joke or what. how many people in this forum you think can understand that language?
  In the very least, 1,000. In fact, I'd be willing to wager that the majority of players here don't use English as their primary form of communication. That would make sense, since this is a site that caters to the international chess community.
 7. 11 Jul '07 15:53 / 1 edit
  The post that was quoted here has been removed
  now I wish I could read sweedish

  I'm guessing the 'S' is a 'N' and the 'L' is 'B'
 8. Standard member onyx2006
  onyx2007
  11 Jul '07 15:55
  no, the "L" is the dwarve.
 9. 11 Jul '07 15:56 / 1 edit
  Originally posted by AlphaAlekhine
  In the very least, 1,000. In fact, I'd be willing to wager that the majority of players here don't use English as their primary form of communication. That would make sense, since this is a site that caters to the international chess community.
  on second thought, there was no need to be offensive, you're right. I'll delete my post.

  edit:
  (I can't delete or edit it due to time restrictions)
 10. 11 Jul '07 16:51
  Have you ever heard of the gambit 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.f3 d5!
 11. 11 Jul '07 23:56
  Originally posted by badivan1
  Have you ever heard of the gambit 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.f3 d5!
  did you intended the gambit

  1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.f3 e5!?

  3.. d5 isn't really a gambit.
 12. 12 Jul '07 04:09
  Originally posted by idioms
  did you intended the gambit

  1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.f3 e5!?

  3.. d5 isn't really a gambit.
  Sorry, that's what I meant.

  The point is 4.dxe5 Nh5, threatening check with the queen.
 13. 12 Jul '07 06:34
  Originally posted by badivan1
  Sorry, that's what I meant.

  The point is 4.dxe5 Nh5, threatening check with the queen.
  Seems sound to me. Black seems to have very good statistics in the gambit, probably because it is surprising and because not many games have been played in the line! Looked some at the statistics for 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.f3 Nc6 4.Nc3 Bg7 49% white wins but only 23% black wins! However at Chess Database (www.chesslive.de) I couldn't find a single game in 1.d4 f6 2.c4 g6 3.f3 Nc6 4.Nc3 Ng7 5.Bg5 (...h6 6.Bh4) but I'm sure there are swedish club-players who plays it! Very interesting. But some swedes like to play originally. The theory of the "micke nockout" has been developed by (among others) the same guy who invented "the snake" ("ormen" in swedish) wich is now well known. 1.d4 c5 2.d5 Nf6 3.c4 e6 4.Nc3 exd5 5.cxd5 Bd6!? ...Bc7 ...Ba5 (my favorite now you understand where the name comes from). The same guy has also made some interesting findings in the sicilian.
  BTW; I noticed that in Pallisters "dangerous weapons; the sicilian" He has a capter about the old swedish "gaw paw" (In swedish "gå på" variation in the sicilian.
 14. 12 Jul '07 22:53
  I actually prefer the line

  1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.f3 c5

  against 3. f3 .. particularly OTB .. black slips easily in to a Benoni setup and avoids the largely uncharted waters of e5. I would definitely give e5 a go in CC though.
 15. 20 Jul '07 21:44
  Hello folks on this forum,

  It's true - I really think that I've killed the King's Indian Defence - after 22 years of trying.

  And I do like this forum name, for several reasons.

  Now since a long time back, I practically never participate in chess competitions any more - I was Swedish (over-the-board) champ in 1967 and on 31.12.1967 got my highest international ranking ever - I've later seen: 62nd.

  Now in the last two decades or so, I've now and then taken a "chess vacation" from some other activities of mine which I really think should have precedence - but trying to invent some new opening moves, and discussiong them with others, is such great fun.

  My latest such "vacation" was in March-June of this year, when (among other things) presented, and discussed, "How to kill the KID" at that Swedish-language forum, as you've seen.

  I'm not going to discuss things any further on this nice Red Hot Pawn forum right now, but since I happened to see it today, I've registered, at least and want to show you very briefly my intended KID killers.

  Here's a summary in Swedish:

  The below brief survey of my (intended) KID killing variations
  is in Swedish, taken from a recent article of mine.

  The annotation is in Swedish (or German etc).

  Piece designations, Swedish to English:

  D = Q
  T = R
  L = B
  S = N

  Rolf Martens, 20.07.2007  04) Kungsindiskt-dödare med 3.f3 och med 3.Sc3 (RM 2007):

  04a) Hyper Sämisch System: 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.f3
  04a1) 3...Lg7 4.e4 d6 5.Le3 0-0 6.Dd2
  04a1a) 6...e5 7.Se2 c6 8.d5 cxd5 9.cxd5 a6 10.Sa3 (plan 0-0-0)
  ±
  04a1b) 6…c5 7.d5 e6 8.Se2 exd5 9.cxd5 Sbd7
  04a1b1) 10.Sbc3 (Agent 007 Variation; blir samma som “Spring
  Circus” efter 3.Sc3; jfr 04b1a) Te8 11.Sg3 h5 12.Le2 a6 13.a4
  h4 14.Sf1 Sh7 15.Lf2 f5 16.0-0-0 Da5 17.Se3 ±
  04a1b2) 10.a4, plan Sa3 + Sec3 (Lump Variation, eller om
  tidigare 9...Te8 så 10.Sec3) ±
  04a2) 3...d5 4.Sc3 (Grünfeld, Lutikov/Murei Variation med
  förstärkningar av RM) ±
  04a3) 3...Sc6 (Johansson Variation, Mikael Johansson 2006)
  4.Sc3 Lg7 5.Lg5 h6 6.Lh4 d5 7.e3
  04a3a) 7...dxc4 8.Lxc4 0-0 9.a3 e5 10.d5 ±
  04a3b) 7…0-0 8.Lxf6 gxf6 9.Sxd5 Te8 10.Kf2 f5
  04a3b1) 11.g3 Se7 12.Db3 Sxd5 13.cxd5 c6 14.Lc4 b5 15.Ld3 ±
  (15…De7 16.Le2 ±
  04a3b2) 11.f4 Sxd4 12.exd4 c6 13.Sf3 (farligt 13.Sc3 Lxd4+)
  cxd5 14.c5 Te4 15.Dd2 ±

  04b) 1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 (3...d5 4.f3, se 04a2 ovan)
  4.e4 d6 5.f3 0-0 6.Sge2
  04b1) 6...e5 7.Lg5 ±
  04b1) 6...c5 7.d5 e6
  04b1a) 8.Le3 exd5 9.cxd5 Sbd7 10.Dd2 Te8 11.Sg3 osv (Spring
  Circus Variation; blir samma som ”Agent 007” efter 3.f3, jfr
  04a1b1)
  04b1b) 8.Kf2 (Spring Kong Variation), plan g3/g4 + Kg2, ±


  Until some time later!
  Rolf M.

  (on politics I'm writing at www.rolf-martens.com)